apmr

APMR

Tel.: +40-21-3155147

 

 

APMR (Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România)

  • Organizaţie patronală şi profesională, autonomă, apolitică a producătorilor de mobilă şi a agenţilor economici din sectoarele conexe mobilei (furnizori de produse şi servicii pentru industria mobilei).
  • Reprezintă, promovează şi apără drepturile şi interesele economice, tehnice, juridice şi sociale ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, Guvernul şi Parlamentul României, sindicatele şi alte persoane juridice, la nivel naţional şi internaţional.

Misiune: • să sprijine prin toate mijloacele legale dezvoltarea sectorului, să contribuie la recunoaşterea aportului industriei mobilei la economia naţională, să ofere autorităţilor, presei naţionale şi internaţionale şi opiniei publice o imagine corectă a acestui sector.

Membră a: • Uniunii Europene a Mobilei (UEA), • Confederaţiei Mondiale a Mobilei (WFC), • Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), • Confederaţiei Patronale din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România (CONPIROM).

Reprezentată permanent în: • Consiliul de Export al României, • Comitetul Sectorial pentru Silvicultură, Prelucrarea Lemnului şi Industria Mobilei (CSSPLIM) (dezvoltarea şi validarea standardelor ocupaţionale), • Comitetul Tehnic 118 „Lemn şi produse finite şi semifinite din lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului” al Asociaţiei Române de Standardizare (ASRO), • Comitetul pentru Dialog Social la nivel European – Industria Mobilei.

  • Organizează participarea cu finanţare parţială de la bugetul de stat a firmelor româneşti din sector la cele mai prestigioase târguri de specialitate de peste hotare.
  • Sprijină dezvoltarea designului de mobilă, organizând din 2003 anual Concursul Naţional de Design de Mobilier.
  • Participă ca partener/iniţiator în proiecte europene pentru creşterea atractivităţii industriei în rândul tinerilor: ERGOSIGN (www.ergosignproject.eu), GPP-Furniture (www.gpp-furniture.eu), Bolster-Up 2 (http://furniture-professions.eu), WAVE2 şi IQ for ECVET (www.industriamobilei.ro).
  • Patronează şi editează începând din anii ’90 revista Mobila, asigurând vizibilitatea pe plan intern şi internaţional a membrilor săi şi a sectorului.
  • Editează periodic şi alte publicaţii cu caracter statistic sau de promovare a sectorului.

 

Adresa: Str. Academiei nr. 7, sector 1, 010011, Bucureşti

Telefon: +40.213.155.147, +40.213.155.168

Fax: +40.213.155.150

E-mail: apmr@industriamobilei.ro; apmobro@yahoo.com

Web: www.industriamobilei.ro

Filme demo live pe perioada târgului!